Login

Register

Login

Register

جزییات خبر

داده پیام شخصی در بستر مبادلات

قواعد استفاده از داده پیام شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی

در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

۱٫ اهداف واضح و مشخص بهمراه شرح واضحی از آن برای وارد کننده ارائه گردد ( صرف ارائه هدف اولیه کافی نیست)

۲٫ داده پیام باید به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف تشریح شده اخذ و ذخیره گردد

۳٫ داده پیام باید صرفاً برای اهداف تعیین شده و مورد نظر استفاده شود

۴٫ داده پیام باید صحیح و روزآمد باشد

۵٫ اشخاص باید به داده پیام خود دسترسی داشته باشند و امکان اصلاح، حذف و محو آن را داشته باشند

۶٫ باید امکان محو کامل داده پیام وجود داشته باشد

۷٫ مواد ۵۸ و ۵۹ قانون تجارت الکترونیک در خصوص داده پیام لازم الرعایه است

۸٫  ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان غیر قانونی است.

پاسخ دهید